Anlamlısı - Ödev ve Ders konuları

İnsanın temel hakları nelerdir

İnsanın temel hakları nelerdir

Her insanın dünyada bazı hakları vardır, bunları kısaca özetlersek.

a. Yaşama Hakkı = ​Yaşamak, özgürlük ve kışı güvenliği herkesin hakkıdır.
b. Sağlık Hakkı = Sağlık ve tıbbi bakım hakkına sahiptir
c. Eğitim Hakkı = Herkes eğitim hakkına sahiptir, istediği dalda eğitim alabilir.
d. Mülk Edinme Hakkı
e. Seyahat Hakkı
f. Haberleşme Hakkı
g. Kanun Önünde Kendini Savunma Hakkı
h. Hak Arama Hakkı
i. Seçme ve Seçilme Hakkı
j. Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
k. Devlet Hizmetlerinden Eşit Olarak Yararlanma Hakkı..

Kişinin yasal, maddi, manevi ve kişilik hakları şunlardır;

Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal ve sosyal köken, mülkiyet gibi başka bir ayrım gözetmeksizin bütün hak ve özgürlüklerden yararlanabilir.

Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır. Yasalarönünde herkes eşittir. Kimsenin, özel yaşamına, ailesine, konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şerefine ve adına saldırılamaz.

Herkesin; Bir devlet topraklarında serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.

Yetişkin her kadının ve erkeğin istediği kişi ile evlenme ve aile kurma hakkı vardır.

Mülkiyet hakkı vardır, kimse keyfi olarak mülkiyetten yoksun bırakılamaz.

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü vardır.

Dernek kurma ve derneğe üye olma, sendika kurma, üye olma (silahsız ve saldırısız toplanma koşulu ile) hakkı vardır.

Seçme ve seçilme hakkı vardır. Kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanabilir.

Çalışma, işini seçme, sosyal güvenlik, eşit iş için eşit ücret hakkı vardır.

Herkes eğitim hakkına sahiptir, istediği dalda eğitim alabilir.

Sağlık ve tıbbi bakım hakkına sahiptir

15 Tatil ne zaman 2018
Anlamlısı, eş anlamlısı, zıt anlamlısı, yakın, karşıt, kelimesinin, nedir, ne demek, hakkında bilgi, örnek, kelimeler,
Site Tasarım