Anlamlısı - Ödev ve Ders konuları

Mitoz ne demek kısaca

Mitoz ne demek kısaca

Mitoz kısaca hücre bölünmesi

Bölünme yeteneği olan tüm ökaryot hücrelerin çekirdeğinde görülen, aynı kalıtsal özelliklere sahip iki çekirdek oluşmasını sağlayan hücre bölünmesi.
Mitoz Bölünme Nedir
Bütün canlılarda 2n kromozomlu vücut hücrelerinde görülen ve bir hücreden iki hücre oluşturan bölünme şekline mitoz bölünme denir.

Mitoz Bölünme Evreleri
Mitoz bölünme birbirini takip eden evrelerden oluşur. Bu evreler sırasında çekirdeğin ve sitoplazmanın bölünmesiyle iki yavru hücre oluşur. Bölünme öncesinde hücrenin çekirdeğinde bulunan kalıtım maddesinin birer kopyası yapılır. Bu kalıtım maddesi bölünmenin erken evrelerinde kısalıp kalınlaşarak kromozom adı verilen yapılara dönüşür.
Mitoz bölünmenin safhaları aşağıdaki animasyonda sırasıyla gösterilmiştir. İleri butonuna basarak evrelerin animasyonlarını görebilirsiniz. Animasyonun altında mitoz evreleri açıklanmıştır.

1.EVRE (Profaz) : Mitozun ilk evresidir. Bu evrede kromotin iplikler sarmal biçiminde kıvrılarak kısalıp kalınlaşır ve kromozomlara dönüşür. Her kromozom Kardeş kromatit denilen birbirinin aynı iki iplikçikten oluşur. Kromozomlardaki kromatitler, sentriollerinden iğ ipliklerine tutunur. Eşlenen sentrioller, birbirinde ayrılıp kutuplara çekilirken aralarında iğ iplikler oluşmaya başlar. Ayrıca bu evrede, çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur.

2.EVRE (Metafaz) : Eşlenmiş (2 kromatitli) kromozomlar, hücrenin merkezine doğru ilerler. Hücrenin orta düzleminde bir sıra halinde dizilir.

3.EVRE (Anafaz) : Ekvator düzlemine dizilen kromozomların kromatitleri birbirinden ayrılır. Her bir iğ ipliklerinin yardımıyla hücrenin bir kutbuna doğru çekilir. Sitoplazma bölünmeye başlar.

4.EVRE (Telofaz) : Kutuplara çekilmiş olan kromozomlar tekrar ipliksi bir yapıya dönüşerek uzar ve profaz safhasının başında olduğu gibi belirsizleşir. İğ iplikleri kaybolur. Çekirdekçik yeniden belirir ve çekirdek zarı oluşur.

Mitoz Bölünmenin Özellikleri
» Mitoz Bölünme bütün hücrelerde görülür. (Haploid ve diploid kromozomlu)
» Zigotun oluşumundan başlayarak yaşam boyu devam eder.
» Çekirdek ve sitoplazma bir kez bölünür.
» 2n kromozomlu bir hücreden 2n kromozomlu iki hücre oluşur.
» Bölünme sonucu oluşan iki hücre aynı kalıtsal bilgiye (DNA’ya) yani kromozom yapısına sahiptir ve birbirinin tıpa tıp aynısıdır.
» Bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı değişmez.
» Sinapsis, Tetrat oluşumu ve krossing-over görülmez.
» Tek hücrelilerde çoğalmayı, çok hücrelilerde büyümeyi, gelişmeyi, yıpranan dokuların onarılmasını ve ölen hücrelerin yerine yenilerinin yapılmasını sağlar.
» Mitoz bölünme başlamadan önce hücre bölünmeye hazırlık dönemi (interfaz) geçirir.
» Çekirdek bölünmesi (karyokinez) ve sitoplazma bölünmesi (sitokinez) olarak iki aşamada gerçekleşir.
» Tür içinde çeşitlilik oluşturmadan (kalıtsal özellikleri değiştirmeden) türün devamını sağlar.

Mitoz Bölünmenin Önemi
Mitoz bölünme bir hücreli canlılarda üremeyi sağlar.
Çok hücreli canlılarda ise organizmanın büyümesini, yıpranan dokuların onarılmasını ve yenilenmesini sağlar.
Mitoz bölünme sonucu oluşan yavru hücrelerin kromozon sayıları aynı kalır.
Kalıtsal devamlılığı sağlar.
Yararlı kalıtsal özelliklerin günümüze kadar gelmesini sağlar.

15 Tatil ne zaman 2018
Anlamlısı, eş anlamlısı, zıt anlamlısı, yakın, karşıt, kelimesinin, nedir, ne demek, hakkında bilgi, örnek, kelimeler,
Site Tasarım